Marsalkens Stuga

Marskalkens Stuga

Marskalken av Finland Mannerheims jaktstuga, det vill säga Marskens Stuga, är en jaktstuga som finländska soldater byggde under fortsättningskriget åt sin överbefälhavare Marskalken av Finland C.G.Mannerheim och gav som gåva då marskalken år 1942 fyllde 75 år. Stugan byggdes på östra sidan av Finlands riksgräns. I fortsättningskrigets slutskede år 1944 flyttades den nedmonterad till finska sidan och restes följande år på nytt vid stranden av Punelia sjö i Loppi. Numera är stugan öppen också för allmänheten och erbjuder mångsidiga tjänster.

Carl Gustaf Emil Mannerheim
1867 – 1951

Marskalken av Finland, friherre Carl Gustav Emil Mannerheim är en av de mest betydande stormännen i Finlands historia. Han var överbefälhavare i fyra krig, riksföreståndare, republikens president och forskningsresande. Han var en ivrig jägare och ryttare. Han levde sin ungdom i Storfurstendömet Finland som hörde till Ryssland och gjorde en framgångsrik karriär som officer inom det ryska kejsardömet. I samband med ryska revolutionen år 1917 återvände han till Finland. Både som överbefälhavare under det självständiga Finlands krig och som republikens president möjliggjorde Mannerheims kyliga bedömningsförmåga och exceptionella auktoritet både i Finland och utomlands för sin del att Finland klarade av självständighetens första svåra årtionden.

© Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmaja ry